top of page

Uniguide certifierat med Trygg kundkontakt 2024


 

Branschorganisationen Kontakta delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt till de medlemmar som lever upp till de krav som ställs. Trygg Kundkontakt är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda konsumenter och kunder i kontakten med företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler.

 

Företag som får kvalitetsmärkningen följer Kontaktas affärsetiska riktlinjer och efterlever lagstiftningen gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter, samt erbjuder sina medarbetare god arbetsmiljö och justa villkor, bland annat genom kollektivavtal.

 

Syftet med utmärkelsen Trygg Kundkontakt är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktigt för svenskt näringsliv och konsumentmarknad ur många perspektiv. Genom att belysa seriositet önskar Kontakta att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

22 views0 comments

Comments


bottom of page