top of page
Image by Oleh Holodyshyn

Givar- och medlemsservice

En tjänst från Uniguide

Om tjänsten

Uniguide arbetar på uppdrag åt ett tiotal givar-, medlems och biståndsorganisationer. I huvudsak består tjänsterna av att hantera inkommande och utgående telefoni samt att regelbundet eller på förekommen anledning hantera administrativa uppgifter åt kunderna.

 

Syftet med tjänsterna är att arbeta integrerat med våra kunder och bidra till ökad affärsnytta och tillväxt.

 

Våra kunder kan skräddarsy sina instruktioner till oss. Genom vedertagna samtalsstrategier ser vi till att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera kundernas givare och medlemmar men hela tiden med ett medmänskligt anslag.

Telefoni, mejl och chatt

 • Via telefoni, mejl eller chatt.

 • Vi tar emot och registrerar minnesgåvor och hyllningsblad.

 • Vi besvarar vanliga frågor från givare och/eller medlemmar.

 • Vi arbetar direkt i ert system (Sales Force, NGO|PRO, Softadmin, Microsoft Dynamics, Kommed)

Kampanjer

 • Vi koordinerar kampanjer inför fakturering, information och insamlings-insatser.

 • Utskick via Kivra, Post, Sms och mejl.

 • Utgående kampanjer, exempelvis välkomstsamtal.

 • Insamling av Autogiromedgivanden  via BankID

Ekonomi

 • Registrering av plus- och bankgiro (PG/BG).

 • Registrering av swish-betalningar.

 • Fakturering.

 • Påminnelsehantering

Administration

 • Vi upprättar ”att-göra-listor” som säkerställer regelbunden leverenskvalité

 • Vi bevakningar på uppdrag kundernas mejl och andra bevakningssystem och hanterar ärenden som genereras

Plock och pack

 • Hantering av webshop

 • Utskrift och utskick av minnesblad, fakturor och ”välkomstpaket”

 • Utskrift och utskick av profilmaterial

 • Lagerhållning av profilmaterial och webshop-varor.

 • Print on demand (Vår trycktjänst)

Utveckling och konsult

 • Vi kan bistå med hjälp vid exempelvis omorganisationer med mera.

 • Vi hjälper er skriva rutiner och processer för er verksamhet.

 • Vi hjälper er skapa verktyg som är nischade för er bransch.

Mer än en leverantör

Våra kunder inom affärsområde givar- och medlemsservice värderar personliga och mänskliga relationer högt. Av den anledningen ser vi vid varje nytt uppdrag till att tillsammans med kunden komma överens om samtalsstrategier och annan viktig kommunikation som bidrar till att kundernas medlemmar och givare vill fortsätta stötta kunden och växa i antal och bli fler.

 

Vi brukar säga att våra kunder inte har kunder utan givare och medlemmar. Våra kunder arbetar i hård konkurrens och är inte i huvudsak vinstdrivande men har givetvis höga målsättningar med sitt insamlingsarbete. Därför är vi stolta över att få vara en integrerad och central del i våra kunders affär och tillväxtresa för att kunna göra ännu mer nytta för behövande människor.


En av Uniguides styrkor är vår flexibilitet. Denna i kombination med kunskaper om flera olika givar- och medlemsorganisationer gör att vi har enklare att bistå kunderna i deras vilja att effektivisera och optimera sin egen verksamhet så att så mycket tid som möjligt kan lägga spå att ta hand om de givare och medlemmar kunden redan har men också att kunna växa. 


Vi är vana med att arbeta i kundernas olika system exempelvis NGO|PRO, Kommed, Microsoft Dynamics och Softadmin.

Några av våra kunder

"Som vår kundtjänst är Uniguide vårt fönster utåt och den första kontakten många får med vår verksamhet. Vi upplever att Uniguide är en integrerad del av vår verksamhet, de har lärt känna oss och alla våra delar i verksamheten väl och teamet på Uniguide är lyhörda i dialogen med våra givare och medlemmar. Därför känns det tryggt att ha Uniguide som partner"

Anna-Maria Broman Ek, kanslichef, Suicide Zero

bottom of page