top of page
Image by Oleh Holodyshyn

Våra tjänster

Vi erbjuder en rad olika tjänster som vi tillgängliggör 24/7 – dygnet runt.

Service- och felanmälan

Felanmälan ska vara enkel, trygg och tillgänglig. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om för era hyresgäster.

 

I varje kontakt med en hyresgäst ställer vi relevanta följdfrågor för att ärendet ska bli så tydligt som möjligt för oss och för fastighetsskötaren som ska åtgärda problemet.

 

Alla felanmälningar vi får till oss registreras i kundens system, men det som gör vår tjänst så bra är att vi bedömer varje ärende.

Givar- och medlemsservice

Uniguide arbetar på uppdrag åt ett tiotal givar-, medlems och biståndsorganisationer.

 

I huvudsak består tjänsterna av att hantera inkommande och utgående telefoni samt att regelbundet eller på förekommen anledning hantera administrativa uppgifter åt kunderna. 

Syftet med tjänsterna är att arbeta integrerat med våra kunder och bidra till ökad affärsnytta och tillväxt. Våra kunder kan skräddarsy sina instruktioner till oss. 

Genom vedertagna samtalsstrategier ser vi till att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera kundernas givare och medlemmar men hela tiden med ett medmänskligt anslag.

Kundtjänst

Vår Kundtjänst är en utökad svarstjänst som tar det några
steg längre.

Vi tar hand om mer avancerade frågor och hanterar mer komplexa ärenden. Det kan exempelvis handla om beställningar, fakturafrågor, klagomål eller nykundsförfrågningar. 

 

Vi gör och hanterar alltså det mesta av ärenden som kan läggas ut mot en Kundtjänst.


Allt via kommunikationskanaler som telefon, e-post och chatt. Självklart har vi öppet dygnet runt, året om.

Svarstjänst

Vår Svarstjänst är en ”växel” eller ”telefonpassningstjänst” för alla som behöver hjälp att besvara inkommande samtal, göra enklare hänvisningar och svara på enklare frågor.

 

Vår tillgänglighet och professionella bemötande innebär ofta ett riktigt lyft för er servicenivå, och genom att inte behöva svara på samtalen själv – kan ni istället koncentrera er på er kärnverksamhet.

Vi kommer koppla in samtalet eller ringa upp dig, om det är något viktigt som behöver hanteras direkt. Annars skickar vi ett meddelande med information, så att du i lugn och ro kan hantera det.

bottom of page