top of page

Uniguide inleder samarbeta med Altiva kring Summera Support

Uniguide AB och Altiva AB inleder ett samarbete kring ärendehanteringssystemet Summera Support.

"Vår gemensamma nämnare är att vi båda arbetar med fastighetsbolag. Genom samarbetet vill vi bidra till att sprida kunskap om fördelarna med systemet", säger Andreas Sjöberg, vd för Uniguide.

Altiva äger och utvecklar Summera Support, ett ärendehanteringssystem som underlättar förvaltningen inom olika verksamheter. I systemet kan användaren sköta ärenden, felanmälan, arbetsorder, reklamationer och garantiärenden.

Uniguide har 25 års erfarenhet av bland annat sköta service- och felanmälan samt kundtjänst för några av Sveriges största fastighetsbolag. Genom dygnet runt-service och förmågan att arbeta i de flesta kända fastighetssystem på marknaden fungerar Uniguides tjänster som ett komplement till, eller integrerad del av, kundernas förvaltningsprocess.

"Vi har nästan 300 kunder i Summera Support och många av dessa finns i fastighetsbranschen. Summera är ett lätthanterligt systemstöd som används av administratörer, servicetekniker och systemtekniker. Eftersom samtliga kompetenser och yrkesgrupper kan arbeta i samma system är Summera Support bredare i sin användning än många alternativ på marknaden", säger Mats Lindbärg på Altiva (till vänster på bilden nedan).

Mats Lindbärg och Robert Håkansson är grundarna av Summera Support. Systemet är skalbart efter kundens behov och kan enkelt hanteras via läsplatta, dator eller telefon.

"Vi arbetar med en rad av Sveriges största fastighetsbolag. Uniguide är ofta en integrerad del av kundernas förvaltningsprocess och våra medarbetare kan hantera många olika fastighetssystem. Ett av dessa är Summera Support som vi upplever som ett väldigt smidigt och säkert system med samtliga nödvändiga funktioner", säger Andreas Sjöberg.

"Summera ligger mittemellan arbetsordersystem och ärendehanteringssystem. Summera kan kopplas till egenkontroll för fastighetsägare samt till tredjeman i frågor om garantier", säger Robert Håkansson, (till höger på bilden nedan).Läs mer om Summera Support och Uniguide här: https://www.uniguide.se/summera-support

66 views0 comments

Comentários


bottom of page