top of page

Uniguide berättade om funktionsvariationer för studenter

- Det handlar om att investera tid i varje medarbetare för att skapa en känsla av trygghet, då kommer resultaten, sa Uniguides vd Andreas Sjöberg, under en föreläsning på Högskolan Gotland.


Medarbetare med funktionsvariationer var temat när Uniguide bjöds in för att diskutera ämnet med drygt 30 studenter i företagsekonomi på Högskolan Gotland.

- Det är viktigt att studenterna får höra arbetsgivarens syn på hur utmaningar kring funktionsvariationer hanteras, sa Birgit Pauksztat, kursledare och professor på institutionen för företagsekonomi på Uppsala universitet.


Andreas Sjöberg förklarade att kommunikation och dialog med samtliga medarbetare är nyckeln till att få människor att trivas.

- Att som medarbetare ha en funktionsvariation av något slag kan vara stigmatiserande. Genom att ha ett inkluderande och transparent ledarskap vill jag tro att medarbetaren upplever att arbetsplatsen är trygg, sa Andreas Sjöberg.


Studenterna ställde en hel del frågor kring dilemman som uppstår på en arbetsplats när anpassningar och justeringar av arbetsmiljön behövs för att få samtliga medarbetare att trivas.

- Självklart kan det uppstå situationer där arbetsgivaren behöver visa extra hänsyn för medarbetare med funktionsvariation av något slag, men man ska också veta att om anpassningen leder till att medarbetaren trivs skapas en annan slags lojalitet mellan medarbetaren och företaget. Lojaliteten skapar förutsättningar för bättre lönsamhet, sa Andreas Sjöberg.

110 views0 comments

Comments


bottom of page