top of page

Kontakta tar hand om medlemmarnas intressen inom service och sälj

Uniguide är medlem i Kontakta. Vi tog ett möte med Tina Wahlroth, styrelseordförande i Kontakta, den svenska företrädaren för kundservice och telefonförsäljning, för att lyssna lite till vad organisationen arbetar med.


- Kontaktas uppdrag är att företräda våra medlemmar i viktiga frågor, så att våra medlemmar kan ägna sig åt sina kärnverksamheter. Det gör vi genom att bygga allianser för att sprida kunskap om våra medlemmars frågor samt kunna påverka i de viktiga gemensamma frågorna. Ensam är inte stark, säger Tina Wahlroth.


Försäljning och kundservice utgör viktiga verksamheter som erbjuder tiotusentals människor jobb över hela Sverige. Kontakta är den organisation som tillvaratar sina medlemmars, tillika företagares intressen, gentemot lagstiftare och andra samhällsaktörer.


- Förutom att vara ett stöd för våra medlemmar, handlar det om att bevaka lagstiftning och regelverk både nationellt och internationellt, eftersom detta kan påverka våra medlemmars verksamheter enormt mycket, säger Tina Wahlroth.


Kontaktas medlemmar erbjuder unga människor arbete inom kundservice och telefonförsäljning, ofta det första jobbet och insteget på arbetsmarknaden, och är på det sättet viktiga aktörer när det gäller att ge unga människor nödvändig arbetslivserfarenhet.


- Absolut, så är det, även om jag vill poängtera att det är yrken för alla åldrar. Försäljning och kundservice är centralt för ett fungerande näringsliv och samhälle. Med tanke på att det är många unga som får sina första anställningar i dessa verksamheter är det viktigt att arbetsgivarna erbjuder bra villkor för sina medarbetare. Kontaktas högt ställda kriterier för medlemskap anger bland annat schyssta villkor för personal, etiska agerande på konsumentmarknaden och hög nivå på kundbemötande. Det gör att vi med trygghet kan dela ut kvalitetsutmärkelsen ”Trygg Kundkontakt” till Kontaktas medlemmar.


Kontakta är unik. Organisationen har ingen motsvarighet i Europa och därför står samarbeten, nätverkande och relationsbyggande med andra organisationer och näringslivsaktörer högt upp på Tinas prioriteringslista.


- Uniguide är tacksamt för de insatser Kontakta gör, allt från påverkansarbete till utbildningar och seminarier, säger Andreas Sjöberg, vd för Uniguide.36 views0 comments

Comments


bottom of page