top of page

Ett framgångsrikt verksamhetsår läggs till handlingarna

Uniguide kan nu lägga ytterligare ett framgångsrikt verksamhetsår till handlingarna. Året har varit händelserikt och på många sätt omvälvande både för företaget och i omvärlden. Den negativa globala utvecklingen har via inflation och stigande räntor direkt påverkat såväl människors privatekonomi som företagens förutsättningar och prioriteringar. Utvecklingen har satt sina spår även i ett litet företag som Uniguide, vars huvudsakliga kundstock finns i fastighetsbranschen och bland givar- och medlemsorganisationer.

Uniguides ekonomiska utvecklingen är stabil. Vi visar ett plusresultat för verksamhetsår 2022/2023, vilket är fjärde året i rad. Omsättningen ökar något och uppgår till drygt 21 miljoner kr. Under året har haft nöjet att hälsa flera nya kunder välkomna vilket inneburit flera spännande kunduppdrag. Kundmixen inom våra två affärsområden har utvecklats både på djupet och bredden och riskexponeringen mot kundstocken har minskat. Det är med stolthet jag konstaterar att vi knutit till oss kunder som Diakonia, Sverige för UNHCR, Castellum, M2 Gruppen och Uppsalahem. Vi har utökat flera uppdrag, bland andra Newsec, Novier och Svenska Diabetesförbundet. Vår leveranskvalité har ökat markant och i dagsläget visar Uniguide nyckelvärden och KPI:er vi tidigare inte varit i närheten av – i alla fall inte senaste åren – vilket medfört nöjdare kunder.

Internt har vi arbetat efter ett antal fokusområden där affärsmässighet, arbetsmiljö och transparens är nyckelord. Företagsledningen hart tydliggjort roller och förväntningar som ställs på medarbetarna. Vi har tillsammans tagit fram en värdegrund och förtydligat vår vision, strategi och affärsidé. Genom regelbundna pulsmätningar och ökade satsningar på hälsofrämjande åtgärder har sjukfrånvaron och personalomsättningen minskat avsevärt, vilket också bidragit till en förbättrad leveranskvalité och ökad lönsamhet.

Genom satsningar på ett nytt intranät och ny hemsida har Uniguide blivit tydligare både som arbetsgivare och i sitt erbjudande till kund. Kommunikation är en ständig förbättringsprocess i alla företag och det är glädjande att konstatera att grunderna för god kommunikation nu finns på plats på Uniguide. När det gäller övriga kvalitetsåtgärder kan nämnas att vi ständigt ser över våra kundavtal så att dessa bättre återspeglar de tjänster vi levererar. En nödvändig och viktig satsning är att vi under året har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med våra kunder.

Om vi blickar framåt så är det vår övertygelse att de tjänster Uniguide erbjuder marknaden kommer att efterfrågas i allt högre grad. Genom att använda oss kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet. Vår målsättning är att integreras i våra kunders verksamhet och därigenom leverera ökad service- och lösningsgrad. Uniguides styrka ligger dels i erfarenheten att arbeta med svars- och kundtjänst och närbesläktade tjänster, dels i att vi enkelt kan arbeta i våra kunders olika system och hitta optimala tekniska lösningar för olika behov.

Nu har vi rivstartat verksamhetsåret 2023/2024 och framtiden ser, trots ett mörkt världsläge, ljus och spännande ut för Uniguide. Vi har aldrig i företagets historia haft så många spännande förfrågningar och uppdrag på gång, vilket ger oss ett perfekt avstamp i vår tillväxtresa mot välrenommerade företag av högsta kvalité.

Andreas Sjöberg, vd, oktober 2023
147 views0 comments

Kommentare


bottom of page